شرکت داروسازی سمانیک سلامت گستر

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

رونمایی از محصول جدید شرکت داروسازی سمانیک سلامت گستر (اتنساف) در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
با حضور معاون محترم علم و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان جناب دکتر سورنا ستاری

حضور شرکت سمانیک سلامت گستر در نمایشگاه فارمکس 2022 خاورمیانه E2 غرفه 33

حضور شرکت سمانیک سلامت گستر در هشتمین کنفرانس هپاتیت ایران 

حضور شرکت سمانیک سلامت گستر در سومین نمایشگاه شهر هوشمند ( غرفه 150، پارک علم و فناوری مدرس )