شرکت داروسازی سمانیک سلامت گستر

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

رونمایی از محصول جدید شرکت داروسازی سمانیک سلامت گستر (اتنساف) در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
با حضور معاون محترم علم و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان جناب دکتر سورنا ستاری

حضور شرکت سمانیک سلامت گستر در سومین نمایشگاه شهر هوشمند ( غرفه 150، پارک علم و فناوری مدرس ) 

حضور شرکت سمانیک سلامت گستر در هشتمین کنفرانس هپاتیت ایران