شرکت داروسازی سمانیک سلامت گستر

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

چگونه جینسنگ قرمز کره ای می‌تواند موجب جلوگیری از سرطان شود؟

دسته بندی :سرطان, مکمل و ویتامین ۲۷ آذر ۱۴۰۰ دکتر علیرضا ولی زاده 8721 مشاهده
تاثیر جینسنگ بر روی جلوگیری از سرطان

تاثیر مصرف جینسنگ در پیشگیری از ابتلا به سرطان

ریشه جینسنگ هزاران سال است که به طور تجربی در کشورهای آسیایی استفاده می‌شود. از سال 1965، چندین فعالیت دارویی عصاره جینسنگ گزارش شده است، از جمله اثرات بر روی سیستم عصبی مرکزی، اثر ضد روان پریشی، اثرات آرام بخش، محافظت در برابر زخم‌های استرسی (stress ulcers)، افزایش تحرک دستگاه گوارش، اثر ضد خستگی، اثرات غدد درون ریز و هورمون‌های آنها، تقویت جنسی، تسریع متابولیسم، سنتز کربوهیدرات ها، لیپیدها، RNA و پروتئین ها.

 

اثر ضد سرطانی جینسنگ

با استفاده از یک مدل بلند مدت ضد سرطان با استفاده از موش‌های تازه متولد شده، آزمایش‌های گسترده‌ای را در سال 1978 انجام شد تا بررسی شود که آیا جینسنگ سرطان‌زایی را مهار می‌کند یا خیر. نتایج نشان داد که عصاره‌های جینسنگ قرمز کره‌ای (Panax ginseng C.A) دارای فعالیت ضد سرطانی بر علیه تومورهای ریه و سرطان کبد ناشی از اورتان یا آفلاتوکسین B1 بود.

در مطالعه بالینی 5 ساله که در منطقه کشت جینسنگ Kangwha-eup انجام شد، مصرف کنندگان جینسنگ به طور قابل توجهی خطر ابتلا به سرطان کمتری نسبت به افراد غیر مصرف کننده داشتند.

همچنین مشخص شد که عصاره جینسنگ قرمز تا حدی فعالیت سلول‌های کشنده طبیعی (natural killer cell) را افزایش می‌دهد. سلول‌های کشنده طبیعی نقش فعالی در مبارزه بدن علیه سلولهای سرطانی دارند. نتایج این تحقیق این امید را برای محصولات طبیعی برای جلوگیری از سرطان‌های انسانی فراهم می‌کند. سیستم مدل میان‌ مدت (9 هفته‌ای) همچنین اثر ضد سرطان‌زایی جینسنگ را بر روی سرطان آدنوم ریوی ناشی از عامل سرطان‌زای بنزو پیرن (benzo(a)pyrene) در موش‌های تازه متولد شده نشان داد.

 

تاثیر شگفت انگیز جینسنگ قرمز کره ای برای پیشگیری از سرطان

 

دو مطالعه مورد-شاهدی و یک مطالعه کوهورت در جمعیتی از منطقه کشت جینسنگ برای تأیید اینکه آیا جینسنگ دارای اثر ضد سرطانی بر روی سرطان‌های انسانی است یا خیر، انجام شد. همه شرکت کنندگان با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد برای به دست آوردن اطلاعات دموگرافیک، مصرف سیگار، مصرف الکل و مصرف جینسنگ مصاحبه شدند. در این مطالعه 905 زوج مورد ارزیابی قرار گرفتند که نشان داد مصرف جینسنگ تاثیر قابل توجهی در کاهش ابتلا به سرطان دارد. نسبت شانس (Odds Ratio یا OR) برای سرطان در رابطه با مصرف جینسنگ 0.56 بود. نسبت شانس معیاری برای ارتباط بین قرار گرفتن در معرض وضعیت یا مورد خاص (مثل مصرف جینسنگ) و یک نتیجه (بروز سرطان) است. هر چه این عدد به 1 نزدیک تر باشد این رابطه علت و معلولی قوی‌تر است.

با توجه به محل سرطان، نسبت شانس برای سرطان‌های لب، حفره دهان، حلق، مری، معده، کولورکتوم، کبد، پانکراس، حنجره، ریه و تخمدان با مصرف جینسنگ به طور قابل توجهی کاهش یافت. سیگاری‌هایی که جینسنگ مصرف می‌کردند نسبت شانس کمتری را برای سرطان‌های ریه، لب، حفره دهان و حلق و کبد نسبت به کسانی که جینسنگ مصرف نمی‌کردند نشان دادند.

 

تاثیر شگفت انگیز جینسنگ قرمز کره ای برای پیشگیری از سرطان

 

در مطالعه مورد-شاهدی گسترده با 1987 زوج، نسبت شانس برای سرطان در مصرف کنندگان عصاره جینسنگ تازه 0.37، در مصرف کنندگان عصاره جینسنگ سفید 0.57، در مصرف کنندگان پودر جینسنگ سفید 0.30 و در مصرف کنندگان عصاره جینسنگ قرمز 0.20 بود.

با این حال، افرادی که برش‌های جینسنگ تازه، آب جینسنگ تازه و چای جینسنگ سفید مصرف کردند، خطر کاهشی را نشان ندادند. بهترین اثر ضدسرطانی را گروه مصرف کننده جینسنگ قرمز نشان دادند. به طور کلی، با افزایش دفعات و مدت زمان مصرف جینسنگ، خطر ابتلا به سرطان کاهش یافت.

 

تاثیر نوع و سن جینسنگ بر روی فعالیت ضد سرطانی آن

در مورد نوع جینسنگ، خطر ابتلا به سرطان در بین مصرف کنندگان عصاره تازه جینسنگ، به تنهایی یا همراه با سایر فرآورده‌های جینسنگ به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

در میان 24 مصرف کننده جینسنگ قرمز، هیچ مرگ ناشی از سرطان در طول دوره پیگیری اتفاق نیفتاد. خطر ابتلا به سرطان معده و ریه با مصرف جینسنگ قرمز کره‌ای به طور قابل توجهی کاهش یافت، که نشان دهنده یک رابطه آماری معنادار دوز-پاسخ بود. در نتیجه، جینسنگ قرمز کره‌ای به عنوان پیشگیری کننده سرطان، با داشتن رابطه پاسخ دوز شناخته شده است.

در آزمایش دیگر، اثر نوع و سن جینسنگ بر روی سلول‌های سرطانی بررسی گشت. نتایج نشان داد که خاصیت ضدسرطان‌زایی در عصاره جینسنگ 6 ساله بخار پز شده (جینسنگ قرمز) کره‌ای در قیاس با باقی موارد برجسته‌تر بود.

این نتایج نشان می‌دهد که جینسنگ قرمز کره‌ای 6 ساله در قیاس با انواع دیگر جینسنگ دارای اثر پیشگیرانه بیشتری در برابر ابتلا به سرطان می‌باشد.

 

منابع

 1. Yun TK, Choi SY, Yun HY. Epidemiological study on cancer prevention by ginseng: are all kinds of cancers preventable by ginseng?. Journal of Korean medical science. 2001 Dec 1;16(Suppl):S19-27.
 2. Shibata S, Tanaka O, Soma K, Iida Y, Ando, T, Nakamura H. Studies in saponins and sapogenin of ginseng, the structure of panaxatriol. Tetrahedron Lett 1965; 3: 207-13.
 3. Tanaka O, Kasai R. Saponins of ginseng and related plants. In: Hertz W, Griesebach H, Kirby GW, Tamm C (editors), Progress in the Chemistry of Organic Natural Products, New York: Springer-Verlag 1984; 46: 1-76.
 4. Shibata S, Tanaka O, Shoji J, Saito H. Chemistry and pharmacology of panax. In: Wagner H, Hikino H, Farnsworth NR, editors, Economic and Medicinal Plant Research, Tokyo: Academic Press 1985; 45: 218-84..
 5. Tanaka O. Saponin composition of panax species. In: Shibata S, Ohtsuka T, Saito H, editor, Recent Advances in Ginseng Studies, Tokyo, Hirokawa Publishing Co 1990: 43-8.
 6. Yun YS, Moon HS, Oh YR, Jo SK, Kim YJ, Yun TK. Effect of red ginseng on natural killer cell activity in mice with lung adenoma induced by urethane and benzo (a) pyrene. Cancer Detect Prev Suppl 1987; 1: 301-9.
 7. Yun TK, Kim SH, Oh YR. Medium-term (nine weeks) method for assay of preventive agents against tumor. J Korean Cancer Assoc 1987; 19: 1-7.
 8. Yun TK, Kim SH. Inhibition of development of benzo(a)pyrene-induced mouse pulmonary adenoma by natural products in medium-term bioassay system. J Korean Cancer Assoc 1988; 20: 133-
 9. Yun TK. Usefulness of medium-term bioassay determining formation of pulmonary adenoma in NIH (GP) mice for finding anticarcinogenic agents from natural products. J Toxicol Sci (Japan) 1992; 16: (Suppl.1), 53-62.
 10. Yun TK, Kim SH, Lee YS. Trial of new medium-term model using benzo(a)pyrene induced lung tumor in newborn mice. Anticancer Res 1995; 15: 839-45.
دکتر علیرضا ولی زاده
دکتر علیرضا ولی زاده

علیرضا ولی‌زاده هستم دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشگر برتر کشوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. سوابق علمی و اجرایی بنده: 1- عضو ستاد ويژه توسعه فناوري نانو 2- عضو بنیاد ملی نخبگان 3- عضو مرکز استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران 4- عضو انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران.

در گروه تلگرام، هر سوال پزشکی داشته باشید را پاسخ خواهیم داد! عضویت در گروه تلگرامی

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت.

 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
سوالی دارید از ما بپرسید
×
شهابی Whatsapp chat
مهندس منوچهر مسیب‌نژاد Whatsapp chat
2 +