شرکت داروسازی سمانیک سلامت گستر

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻮازی ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺳﺮﻣﯽ در زﻧﺎن مبتلا به دیابت نوع دو

دسته بندی :مقاله کوتاه, دیابت ۱۰ دی ۱۴۰۱ دکتر فاطمه موسوی 1777 مشاهده
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻮازی ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺳﺮﻣﯽ در زﻧﺎن دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﻮع 2

دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ یا دﯾﺎﺑت ﻧﻮع دو، ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺢ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد. ورزش ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﭼﻮن ﭼﺎﻗﯽ، ﭘﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﯽ، ﻋﺎرﺿﻪ ﺷﺮﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺮ و دﯾﺎﺑﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک آزمایش بالینی بر روی 27 خانم با محدوده سنی 30 تا 50 سال انجام شد میزان تاثیر ورزش‌های هوازی بر روی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ بررسی گشت. در این آزمایش بانوان طی 2 ماه، هر هفته 3 نوبت به مدت 50 تا 60 دقیقه ورزش هوازی انجام دادند.

نتایج نشان داد که ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭼﺎﻗﯽ، گلوکز خون، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم، ﺗﺮي گلیسیرید و LDL- ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻃﻮر قابل توجهی در ﮔﺮوه ورزشکار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

بطور کلی ورزش هوازی به بیماران مبتلا به دیابت شیرین (دیابت نوع دو) پیشنهاد می‌گردد.

دکتر فاطمه موسوی
دکتر فاطمه موسوی

من فاطمه موسوی هستم، یک پزشک عمومی عضو بنیاد ملی نخبگان و استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران. در شرکت و وب سایت سمانیک، به صورت تخصصی، علمی و تجربی محتواهای پزشکی تولید می‌کنم. تمرکزم بر ارائه محتواهای با کیفیت به صورت علمی است و از روش‌های پژوهشی مدرن و منابع معتبر حین نوشتن محتوا استفاده می‌کنم.

در گروه تلگرام، هر سوال پزشکی داشته باشید را پاسخ خواهیم داد! عضویت در گروه تلگرامی

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت.

  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
سوالی دارید از ما بپرسید
×
شهابی Whatsapp chat
دکتر صدف عبدیان Whatsapp chat
2 +